Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง เช็คอิน/เช็คเอาท์ การแจ้งผู้เข้าพัก งานบัญชี รายงาน Dashboard ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

ช่องทางการรับชำระ

การรับชำระเงินทุกช่องทาง เงินจะเข้าโรงแรมโดยตรงไม่ผ่าน RoomScope และชาร์จเงินทันทีที่ลูกค้าจอง เพราะฉะนั้นโรงแรมจะไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดกรณีเบี้ยวชำระเหมือนเอเจนท์ นอกจากนั้นระบบจะทำทุกอย่างให้ทั้งหมดทั้งรับชำระค่าห้องพัก คืนเงินในกรณีลดวันหรือยกเลิก (ถ้าเงื่อนไขอนุญาต) หรือ รับชำระเพิ่ม ยกเว้นการโอนเงินที่โรงแรมจะต้องเช็คเงินเข้าหรือโอนเงินคืนเอง เนื่องจากเราไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของโรงแรมได้

และเพื่อความสะดวก โรงแรมยังสามารถปิดเปิดช่องทางต่างๆ ตามที่ต้องการได้อีกด้วย

ช่องทางที่เราซัพพอร์ทในปัจจุบัน

 1. โอนเงิน

   
 2. บัตรเครดิตผ่านระบบ 2C2P

   
 3. อีวอลเล็ตผ่านระบบ 2C2P

   
 4. เคาน์เตอร์ผ่านระบบ 2C2P

   
 5. เพย์พาล