02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ประจำวัน

เข้าดูรายงานที่เมนู รายงานประจำวัน


สรุปประจำวันเป็นสรุปที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าฟร้อนท์ หรือฝ่ายรับจอง จะได้ใช้งานมากที่สุด เพราะจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลการเข้า-ออกของผู้พัก หรือผู้ติดต่อจองห้องพักในแต่ละวัน สรุปรายวันถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

เช็คอิน

แสดงรายการหมายเลขห้องที่จะเข้าเช็คอินในวันที่กำหนด สามารถกรุ๊ปข้อมูลเป็นรายวันหรือรายเดือนได้ โดยจะแตกต่างกันดังนี้

  • รายวัน  สรุปข้อมูลห้องและจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดรวมทั้งจำนวนเตียงเสริมในแต่ละวัน
  • รายเดือน  สรุปข้อมูลการเงินในแต่ละเดือน (ยอดรวม, ยอดชำระ, ยอดค้าง)

 

 

เช็คเอาท์

แสดงรายการหมายเลขห้องที่จะเข้าเช็คเอาท์ในวันที่กำหนด

 

ห้องที่ถูกจอง

แสดงรายการหมายเลขห้องที่ถูกจองไปแล้วในวันที่กำหนด

 

การจอง

แสดงรายการจองที่มีการทำเข้ามาในวันที่กำหนด