Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง การแจ้งผู้เข้าพัก งานบัญชี รายงาน ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

สรุปรายวัน

เข้าดูรายงานที่เมนู รายงานสรุปรายวัน 


สรุปรายวันเป็นสรุปที่ผู้ปฏิบัติงานที่โรงแรมเช่น หน้า front จะได้ใช้งานมากที่สุด เพราะจะเกี่ยวข้องกับการเช็คอินเช็คเอาท์ในแต่ละวัน สรุปรายวันถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

เช็คอิน

ลิลส์รายการหมายเลขห้องที่จะมีผู้เข้าเช็คอินในวันที่กำหนด สามารถกรุ๊ปข้อมูลเป็นรายวันหรือรายเดือนได้ โดยจะแตกต่างกันดังนี้

  • รายวัน  สรุปข้อมูลห้องและจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดรวมทั้งจำนวนเตียงเสริมในแต่ละวัน
  • รายเดือน  สรุปข้อมูลการเงินในแต่ละเดือน (ยอดรวม, ยอดชำระ, ยอดค้าง)

 

เช็คเอาท์

ลิลส์รายการหมายเลขห้องที่จะมีการเช็คเอาท์ในวันที่กำหนด

 

ห้องที่ถูกจอง

ลิลส์รายการหมายเลขห้องที่ถูกจองไปแล้วในวันที่กำหนด

 

การจอง

ลิลส์รายการจองที่มีการทำเข้ามาในวันที่กำหนด