02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

แท็บรอคืนเงิน

แท็บรอคืนเงิน เป็นแท็บที่รวมรายการที่โรงแรมจะต้องคืนเงินให้กับลูกค้า รายการเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงรายการจอง (หากให้สิทธิ์เปลี่ยนได้)และเกิดผลให้ยอดลดลง หรือมีการเพิ่มการคืนเงินแบบรอดำเนินการ 

โดยปกติแล้วระบบจะพยายามคืนเงินหากเป็นช่องทางที่ทำได้ (บัตรเครดิต/เพย์พาล) แต่หากทำไม่ได้รายการจะถูกนำมาลิสต์ไว้ในตาราง เพื่อให้โรงแรมเข้าไปจัดการ

 

ภาพรวม

 

สาเหตุการคืนเงินอัตโนมัติไม่ได้

การชำระผ่านช่องทางโอนเงิน หรือเคาน์เตอร์ จะไม่สามารถคืนเงินโดยอัตโนมัติได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นช่องทางเพย์พาล หรือบัตรเครดิตผ่านระบบ 2C2P ระบบจะพยายามคืนเงินให้อัตโนมัติ แต่มีบางกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้ดังนี้

 • เพย์พาล
  • เงินเหลือในบัญชีเพย์พาลไม่เพียงพอ
    
 • เครดิตการ์ดผ่านระบบ 2C2P
  • เงินเหลือในบัญชี 2C2P ไม่เพียงพอ
  • ลูกค้าพึ่งทำรายการเข้ามา 2C2P มีข้อจำกัดไม่สามารถคืนเงินในวันที่ทำรายการได้ ต้องรอวันถัดไป

 

การจัดการ

 

เมนูการจัดการ

 

 • ยืนยันการคืนเงิน
   
  • เพย์พาล หรือบัตรเครดิตผ่านระบบ
   โรงแรมสามารถลองคืนเงินผ่านระบบ (หากแก้ปัญหาเรื่องเงินคงเหลือในบัญชีแล้ว) ถ้ายังไม่ผ่าน โรงแรมสามารถเลือกการคืนเงินเป็นช่องทางอื่นๆ เช่น โอนเงิน หรือ เงินสด
    
  • บัตรเครดิต หรือเคาน์เตอร์
   เมื่อระบบตรวจสอบว่าต้องมีการคืนเงิน ระบบจะถามข้อมูลบัญชีธนาคารลูกค้า โรงแรมสามารถใช้ข้อมูลนี้โอนเงินกลับแล้วยืนยันการคืนเงินกับลูกค้า
    
 • ดูประวัติการเปลี่ยนแปลง
  ดูว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทำให้เกิดการคืนเงิน
   
 • ดูรายละเอียดการชำระเงิน
  ดูว่ารายการจองนี้มีการชำระเงินมาอย่างไรบ้าง เวลาใด ช่องทางไหน