02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ล็อคห้อง

หากยังไม่ได้เรียนรู้การเลือกห้องและวันในปฏิทิน ขอแนะนำให้ดูรายละเอียดหน้า การเลือกห้องและวัน 

 

การล็อคห้องชั่วคราว ใช้ในกรณีที่ยังไม่แน่ใจว่าลูกค้าต้องการจองจริง หรือ มีการร้องขอให้ช่วยกันห้องไว้ก่อน การจองประเภทนี้จะมีการกำหนดเวลา เมื่อถึงกำหนดแล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนให้เป็นจองด่วน หรือจองแบบเต็ม รายการนี้จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติและอนุญาติให้ผู้อื่นจองได้

 


 

เพิ่มใหม่

เลือกห้องและวันที่ต้องการจอง → เลือกเมนู ล็อคห้อง

 

ตัวอย่าง เข้าพัก 11-13 ต.ค. ห้อง 012

 

ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล

 

 • ล็อคถึง (จำเป็น)
  ต้องการกันห้องนี้ไว้ถึงเมื่อใด ค่าเริ่มต้นจะนำมาจาก ระยะเวลาการล็อคห้อง ในส่วน การตั้งค่าโรงแรมและระบบจอง
   
 • ช่องทาง (จำเป็น)
  บุ๊คนี้เป็นการติดต่อมาจากช่องทางใด
   
 • ชื่อ-นามสกุล (จำเป็น)
  ข้อมูลผู้ขอล็อคห้อง
   
 • บริษัท/โทรศัพท์ (เว้นว่างได้)
  ข้อมูลเสริมสำหรับไว้อ้างอิง

 

เมื่อกดบันทึก ระบบจะนำรายการมาแสดงในปฏิทินดังรูป

 

VDO - ตัวอย่างการล็อคห้อง

 

 

เพิ่มเข้าไปในรายการล็อคห้องที่มีอยู่แล้ว

ใช้ในกรณีที่มีการขอล็อคห้องเพิ่ม วิธีนี้จะช่วยให้รายการจองเป็นชุดเดียวกัน หลุดก็หลุดพร้อมกัน จองก็เป็นรายการเดียวกัน

เลือกห้องและวันที่ต้องการเพิ่มเข้าไป → คลิก ล็อคห้อง เลือก เพิ่มเข้าไปในรายการที่มีอยู่

 

1. เลือกเพิ่มเข้าไปในรายการที่มีอยู่ 2. เลือกการจองที่ต้องการ

 

เมื่อกดบันทึก รายการล็อคห้องนี้ก็เป็น 2 รายการเรียบร้อย
 

 

VDO - ตัวอย่างการเพิ่มห้อง

 

 

การเพิ่มแบบนี้สามารถเพิ่มเข้าไปในรายการล็อคที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น หากหมดอายุแล้วต้องล็อคห้องใหม่ทั้งชุด

 

แก้ไข/ยกเลิก

นำเมาส์ไปชี้ที่รายการล็อคห้อง หน้าต่าง pop-up จะแสดงข้อมูลและแอ็คชั่นที่ทำได้ดังรูป กดปุ่ม แก้ไข ยกเลิก ตามความต้องการ

 

 VDO - ตัวอย่างแก้ไขโดยลดห้องและเพิ่มเวลาล็อค

 

 

VDO - ยกเลิกการล็อค

 

 

เปลี่ยนเป็นจองด่วน/จองแบบเต็ม

เมื่อลูกค้ายืนยันหรือชำระเงินเข้ามาแล้ว โรงแรมต้องเข้ามาเปลี่ยนการล็อคห้องชั่วคราวไปเป็นจองด่วน หรือ จองแบบเต็ม เพื่อให้ห้องไม่หลุดตามเวลาที่ตั้งไว้

นำเมาส์ไปชี้ที่รายการจอง → ใน pop-up กดปุ่ม จองด่วน หรือ จอง ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลเช่นเดียวกับการจองด่วนและการจองแบบเต็ม

 

VDO - เปลี่ยนเป็นการจองด่วน

 

 

VDO - เปลี่ยนเป็นการจองแบบเต็ม