02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

เช็คอิน

การเข้าจัดการ

ใช้เมนู บุ๊คกิ้ง → เช็คอิน/เช็คเอาท์ เลือกแท็บ เช็คอิน

 

หน้ารวมรายการเช็คอิน

 1. กรองข้อมูล
 2. รายการรอเช็คอิน
 3. รายการเช็คอินแล้ว
 4. ปุ่ม "เช็คอิน" รายการที่เลือก
 5. สถานะห้อง
 6. สถานะความสะอาดห้อง และผู้รับมอบหมาย หรือคุณแม่บ้านผู้เข้าทำความสะอาดแล้วแต่กรณี
 7. ปุ่มจัดการข้อมูล เมื่อคลิกจะแสดงเมนูย่อยสำหรับจัดการข้อมูล
 8. ผู้ทำข้อมูลการเช็คอิน
 9. เลือกรายการที่ต้องการเพื่อเช็คอินพร้อมกัน

การเช็คอิน

การเช็คอินทำได้ 2 วิธีคือ

1. เลือกรายการที่ต้องการ (9) แล้วคลิกปุ่ม เช็คอิน (4)

2. คลิกปุ่มจัดการข้อมูล (7) แล้วเลือกเมนู เช็คอิน

ระบบจะแสดงรายการตามที่เลือก หากเป็นการคลิกจากเมนูจัดการข้อมูล ระบบจะแสดงรายการจองที่เช็คอินในวันเดียวกันของผู้จองนั้นๆ ด้วย

ตรวจสอบรายการก่อนบันทึกข้อมูล

 • รายการที่เช็คอินแล้วสามารถยกเลิกได้จากเมนูย่อย "ยกเลิกการเช็คอิน"
 • ในกรณีแขกไม่เข้าพักโรงแรมสามารถกำหนดให้เป็น No Show ได้จากเมนูย่อย "เปลี่ยนเป็นไม่เข้าพัก"

พิมพ์บัตรลงทะเบียนผู้เข้าพัก

คลิกที่ปุ่มจัดการข้อมูล → บัตรลงทะเบียนผู้เข้าพัก