02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

เพิ่มห้อง

การเพิ่มห้องเข้าไปในรายการจองนั้นทำได้ 3 วิธีดังนี้

  1. ใช้ปุ่มเพิ่มห้อง
  2. ใช้ปุ่มคัดลอกห้อง
  3. ใช้ปฏิทินการจอง

 

ใช้ปุ่มเพิ่มห้อง

การเพิ่มห้องด้วยวิธีนี้ระบบจะทำการดึงข้อมูลรายการจองที่มีอยู่ในบุ๊คกิ้งนี้มาเป็นต้นแบบในการเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นประเภทห้อง ประเภทเรท และข้อมูลผู้เข้าพักเพื่อช่วยในการกรอกข้อมูลในเบื้องต้น ยกเว้นหมายเลขห้องที่จองต้องเลือกใหม่เพราะไม่สามารถจองซ้ำกันได้

 

วิธีการ

เข้าไปยังรายการจองที่ต้องการเพิ่มห้อง → กดปุ่ม เพิ่มห้อง ดังรูป

 

 

ระบบจะแสดงฟอร์มให้ปรับแต่งข้อมูลการจองก่อนบันทึก

 

ใช้ปุ่มคัดลอกห้อง

คล้ายกับการใช้ปุ่มเพิ่มห้อง แต่จะคัดลอกข้อมูลของรายการที่เป็นต้นแบบทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่บริการเสริม

 

วิธีการ

เข้าไปยังรายการจองที่ต้องการเพิ่มห้องแล้วเลื่อนไปยังรายการที่ต้องการให้เป็นต้นแบบ → กดปุ่ม คัดลอกห้อง ดังรูป หลังจากนั้นขั้นตอนจะเหมือนกับการเพิ่มห้องทุกประการ

 

 

 ดูวิธีจองห้องเพิ่มให้อยู่ในรายการจองเดิม  >> https://www.youtube.com/watch?v=QNWEsaNvxKc