02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

จัดการบัญชีผู้ใช้อื่นๆ

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ 

 

บัญชีผู้ใช้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. Primary Admin
  แต่ละโรงแรมจะมี Primary Admin อยู่ 1 บัญชี และก็คือบัญชีแรกที่โรงแรมได้รับจากรูมสโคป บัญชีนี้เป็นบัญชีเดียวที่สามารถเพิ่ม และจัดการผู้ใช้ระดับ Admin ได้ (รวมถึงระดับ User ด้วยเช่นกัน)
   
 2. Admin
  เป็นผู้ที่สามารถจัดการ User ได้ เช่น เพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนรหัสผ่าน กำหนดสิทธิ์ กำหนดโรงแรม หรือแม้แต่บล็อกไม่ให้ผู้ใช้นั้นเข้าระบบได้ แต่จะไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ที่เป็น Admin เหมือนกันได้ จะต้องให้ Primary Admin เป็นผู้จัดการ
   
 3. User
  เป็นบัญชีผู้ใช้ทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้าดู/แก้ไขข้อมูลในระบบได้ตามที่ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ให้

การเข้าจัดการผู้ใช้

คลิกที่เมนู แอดมิน ระบบจะแสดงโรงแรมทั้งหมดที่ผู้ใช้ปัจจุบันมีสิทธิ์ในการจัดการ พร้อมรายละเอียดคร่าวๆ ของบริการที่ใช้อยู่

 

 

การจัดการบัญชีผู้ใช้จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เป็น Primary Admin หรือAdmin เท่านั้น ซึ่งหากมองไม่เห็นเมนู แอดมิน ในแท็บเมนูหลัก นั่นก็แสดงว่าบัญชีที่ใช้อยู่เป็นประเภท User นี่เอง

 

คลิกที่ลูกศร ดูข้อมูลเสริม ของแต่ละโรงแรมตามรูป เพื่อเข้าจัดการผู้ใช้

 

การเพิ่มผู้ใช้

กดที่ปุ่ม เพิ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอให้โรงแรมกรอกข้อมูล เลือกประเภทของผู้ใช้ (Admin หรือ User) รวมถึงกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
 

 

 

บัญชีผู้ใช้เมื่อสร้างขึ้นแล้วจะไม่สามารถลบออกจากระบบได้ แต่สามารถยกเลิกไม่ให้เข้าใช้งานได้

 

การแก้ไขผู้ใช้

คลิกที่ ไอคอนแก้ไข ที่อยู่ท้ายรายการผู้ใช้นั้นๆ

 

 

 

การเปลี่ยนรหัสผู้ใช้

คลิกที่ ไอคอนแก้ไข เช่นเดียวกับการแก้ไขผู้ใช้ แล้วกดที่ปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน ในหน้าจอถัดมา

 

 

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย แม้ Admin จะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของ User ได้ แต่จะไม่สามารถดูรหัสผ่านเก่าได้ และการเปลี่ยนรหัสใหม่จะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้นั้นต้องเข้าระบบใหม่โดยอัตโนมัติ

การยกเลิกผู้ใช้

คลิกที่ ป้ายแสดงสถานะ แล้วเปลี่ยนเป็นยกเลิก หลังจากนี้ผู้ใช้นี้จะไม่สามารถเข้าระบบได้ หรือถ้าเข้าระบบอยู่ก็จะถูกออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

 

การกำหนดสิทธิ์การเข้าจัดการโรงแรม

ในกรณีที่บริหารหลายๆ โรงแรม Primary Admin และAdmin สามารถกำหนดได้ว่าผู้ใช้คนไหนสามารถเข้าถึงโรงแรมไหนได้บ้าง กดที่ปุ่ม เพิ่มผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้สิทธิ์หรือยกเลิกสิทธิ์

 

 

ใช้ Checkbox ในการเลือกหรือไม่เลือกผู้ใช้นั้น

อย่างไรก็ตามผู้ใช้แต่ละคนจะต้องมีสิทธิ์จัดการได้อย่างน้อย 1 โรงแรม ถ้าโรงแรมที่กำลังจัดการอยู่นี้เป็นโรงแรมสุดท้ายที่ได้สิทธิ์ ระบบจะไม่อนุญาติให้ยกเลิกสิทธิ์ได้ ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ผู้ใช้นั้นๆ ดูแลโรงแรมไหนเลย ให้ใช้วิธีเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิกแทน

 

 

บัญชีผู้ใช้ แม่บ้าน

เพื่อให้คุณแม่บ้านเข้าใช้งานหน้าระบบงานทำความสะอาดได้ ต้องทำการเพิ่มผู้ใช้งานแม่บ้านก่อน โดยเข้าที่เมนู "แอดมิน" กด "เพิ่มเติม" 

กด Tab "แม่บ้าน" และ "เพิ่ม"  คุณแม่บ้านแต่ละท่านได้เลย

ดูวิธีจัดการบัญชีผู้ใช้ในรูปแบบวีดีโอได้ที่นี่ >> ระบบจัดการ Admin การเพิ่มผู้ใช้งาน