02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

จัดการบัญชีผู้ใช้อื่นๆ

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ 

 

บัญชีผู้ใช้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. Primary Admin
  แต่ละโรงแรมจะมี Primary Admin อยู่ 1 บัญชีและก็คือบัญชีแรกที่โรงแรมได้รับจากรูมสโคป บัญชีนี้เป็นบัญชีเดียวที่สามารถเพิ่มและจัดการผู้ใช้ระดับ Admin ได้ (รวมถึงระดับ User ด้วยเช่นกัน)
   
 2. Admin
  เป็นผู้ที่สามารถจัดการ User ได้ เช่น เพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนรหัสผ่าน กำหนดสิทธิ์ กำหนดโรงแรม หรือแม้แต่บล็อกไม่ให้ผู้ใช้นั้นเข้าระบบได้ แต่จะไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ที่เป็น Admin เหมือนกันได้ จะต้องให้ Primary Admin เป็นผู้จัดการ
   
 3. User
  เป็นบัญชีผู้ใช้ทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้าดู/แก้ไขข้อมูลในระบบได้ตามที่ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ให้

การเข้าจัดการผู้ใช้

คลิกที่เมนู แอดมิน ระบบจะแสดงโรงแรมทั้งหมดที่ผู้ใช้ปัจจุบันมีสิทธิ์ในการจัดการ พร้อมรายละเอียดคร่าวๆ ของบริการที่ใช้อยู่

 

 

การจัดการบัญชีผู้ใช้จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เป็น Primary Admin หรือ Admin เท่านั้น ซึ่งหากมองไม่เห็นเมนู แอดมิน ในแท็บเมนูหลัก นั่นก็แสดงว่าบัญชีที่ใช้อยู่เป็นประเภท User นี่เอง

 

คลิกที่ลูกศร ดูข้อมูลเสริม ของแต่ละโรงแรมตามรูป เพื่อเข้าจัดการผู้ใช้

 

การเพิ่มผู้ใช้

กดที่ปุ่ม เพิ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอให้โรงแรมกรอกข้อมูล เลือกประเภทของผู้ใช้ (Admin หรือ User) รวมถึงกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
 

 

 

บัญชีผู้ใช้เมื่อสร้างขึ้นแล้วจะไม่สามารถลบออกจากระบบได้ แต่สามารถยกเลิกไม่ให้เข้าใช้งานได้

 

การแก้ไขผู้ใช้

คลิกที่ ไอคอนแก้ไข ที่อยู่ท้ายรายการผู้ใช้นั้นๆ

 

 

 

การเปลี่ยนรหัสผู้ใช้

คลิกที่ ไอคอนแก้ไข เช่นเดียวกับการแก้ไขผู้ใช้ แล้วกดที่ปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน ในหน้าจอถัดมา

 

 

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย แม้ Admin จะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของ User ได้ แต่จะไม่สามารถดูรหัสผ่านเก่าได้ และการเปลี่ยนรหัสใหม่จะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้นั้นต้องเข้าระบบใหม่โดยอัตโนมัติ

การยกเลิกผู้ใช้

คลิกที่ ป้ายแสดงสถานะ แล้วเปลี่ยนเป็นยกเลิก หลังจากนี้ผู้ใช้นี้จะไม่สามารถเข้าระบบได้ หรือถ้าเข้าระบบอยู่ก็จะถูกออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

 

การกำหนดสิทธิ์การเข้าจัดการโรงแรม

ในกรณีที่บริหารหลายๆ โรงแรม Primary Admin และ Admin สามารถกำหนดได้ว่าผู้ใช้คนไหนสามารถเข้าถึงโรงแรมไหนได้บ้าง กดที่ปุ่ม เพิ่มผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้สิทธิ์หรือยกเลิกสิทธิ์

 

 

ใช้ Checkbox ในการเลือกหรือไม่เลือกผู้ใช้นั้น

อย่างไรก็ตามผู้ใช้แต่ละคนจะต้องมีสิทธิ์จัดการได้อย่างน้อย 1 โรงแรม ถ้าโรงแรมที่กำลังจัดการอยู่นี้เป็นโรงแรมสุดท้ายที่ได้สิทธิ์ ระบบจะไม่อนุญาติให้ยกเลิกสิทธิ์ได้ ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ผู้ใช้นั้นๆ ดูแลโรงแรมไหนเลย ให้ใช้วิธีเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิกแทน

 

 

บัญชีผู้ใช้ แม่บ้าน

เพื่อให้พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้านเข้าใช้งานหน้าระบบงานทำความสะอาดได้ ต้องทำการเพิ่มผู้ใช้งานแม่บ้านก่อน โดยเข้าที่เมนู "แอดมิน" กด "เพิ่มเติม" 

กด Tab "แม่บ้าน" และ "เพิ่ม"  แม่บ้านหรือพนักงานทำความสะอาดได้เลย