02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

แจ้งเตือนข่าวสารต่างๆ ในระบบจอง

ในบางครั้งโรงแรมอาจต้องการแจ้งข่าวสารบางอย่างให้ลูกค้าได้รับทราบก่อนการจอง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นหากลูกค้าไม่รับทราบข้อมูล เช่น มีการรีโนเวท มีการปิดบริการบางส่วน มีงานที่อาจเกิดเสียงดัง เป็นต้น

ข้อดีของการแจ้งข่าวสารแบบนี้คือ สามารถกำหนดระยะเวลาแสดงได้ ทำให้โรงแรมไม่ต้องมาคอยตรวจสอบดู

การเข้าจัดการ

ใช้เมนู ข้อมูลโรงแรม แล้วเลือกแท็บ แจ้งข่าวสารลูกค้า จะพบหน้าจอคล้ายดังรูป

 

การเพิ่มการแจ้งเตือน

คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม ระบบจะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล

 

 

การแสดงผลในระบบจอง

เมื่อถึงช่วงเวลาที่กำหนด ระบบก็จะนำการแจ้งเตือนแต่ละรายการไปแทรกเป็นข้อๆ เพื่อแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบ

 

 

เวลาเช็คอิน/เช็คเอาท์ ไม่จำเป็นต้องใส่ในข้อกำหนดเนื่องจากระบบจะใส่ให้อัตโนมัติอยู่แล้ว