02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

การใช้งานคูปอง

การใช้งานคูปอง

การใช้งานคูปอง สามารถนำคูปองมาใช้งานได้ทั้งในส่วนหน้า Reservation (Front Office) และในส่วน Back Office 

วิธีใช้งานคูปองสำหรับลูกค้า (Front Office)

 

วิธีใช้คูปองใน Back Office