02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

เลื่อนวันเข้าพักแบบ "ยังไม่ระบุวันเข้าพัก Open Booking"

เปลี่ยนสถานะจาก "จองแล้ว"เป็น "รอจัดการ"  ใช้ในกรณีที่โรงแรมอนุญาตให้ผู้เข้าพักสามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ และยังไม่สามารถระบุได้ว่า ต้องการจะเลื่อนวันเข้าพักไปเป็นวันไหน  

สถานะ "รอจัดการ" นี้ จะหายไปจากหน้าปฎิทินในวันเข้าพักเดิม เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นจองได้ แต่ไม่ใช้รายการ ยกเลิก

ขั้นตอนการจัดการ

  1. เปิดรายการจองที่ต้องการ เลื่อนวันเข้าพักแบบไม่ระบุวัน และเลื่อนมาในส่วนของห้องพัก
  2. คลิกเปลี่ยนสถานะ จาก  "จองแล้ว"เป็น "รอจัดการ" 

 

การแสดงผล

เมื่อเปลี่ยนสถานะของรายการจองแล้ว รายการจองนั้นจะแสดงอยู่ที่ เมนู  บุคกิ้ง   →  ปฎิทิน  → เลือก  "แทป รายการ" 

  •   หมวด "รอจัดการ"   

    จะอยู่ด้านล่างสุด  และแสดงสถานะเป็น   ซึ่งจะไม่แสดงบนหน้าปฎิทินแล้ว และเมื่อทราบวันเข้าพักที่ต้องการเลื่อนแล้ว  ให้กดที่หมายเลขการจอง แล้วแก้ไขวันเข้าพักได้เลย จากนั้นระบบจะเปลี่ยนสถานะกลับคืนมาเป็น "จองแล้ว"  รายการจองนี้ก็จะกลับมาแสดงในหน้าปฎิทินในวันที่เลือกใหม่เรียบร้อย

 

 

ดูวิธีการเลื่อนวันเข้าพักแบบไม่ระบุวัน (Open Booking) >> https://www.youtube.com/watch?v=Zzw1fEA_xOQ