02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

เซอร์ชาร์จ

 

เซอร์ชาร์จ เป็นการชาร์จเพิ่มเติมในลักษณะบังคับโดยลูกค้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การชาร์จเพิ่มแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. เซอร์ชาร์จรายวัน
 2. อาหารมื้อบังคับ

เซอร์ชาร์จรายวัน

เซอร์ชาร์จรายวันจะมีลักษณะเป็นการบวกราคาเพิ่มเข้าไปในทุกห้องเป็นค่าคงตัว ไม่แยกว่าเป็นห้องประเภทไหน หรือจะมีผู้เข้าพักเท่าไหร่ ลักษณะของการชาร์จรายวันเช่น เช่น วันที่มีเทศกาลดนตรี กิจกรรมพิเศษของพื้นที่ หรือวันที่โรงแรมจัดกิจกรรมพิเศษ

ค่าเซอร์ชาร์จนี้จะถูกบวกเข้าไปในค่าห้องอัตโนมัติถ้าเลือกวันเข้าพักตรงเงื่อนไข เสมือนเป็นค่าห้องในวันนั้นๆ

 

การเข้าจัดการ

เมนู ข้อมูล → เรทราคา → ตั้งค่า เลือก เซอร์ชาร์จ แสดงข้อมูลดังรูป

 

 

 

การเพิ่มเซอร์ชาร์จ

กดที่ปุ่ม เพิ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป

 

 

 

 • รายละเอียด (จำเป็น)
  ใส่ชื่อเซอร์ชาร์จที่ต้องการ ค่านี้สำหรับอ้างอิงภายในเท่านั้นลูกค้าจะไม่เห็นส่วนนี้
   
 • วันที่ใช้ (จำเป็น)
   วันที่ต้องการใช้เซอร์ชาร์จ
   
 • เซอร์ชาร์จ (จำเป็น)
  มูลค่าที่ต้องการชาร์จ

มื้ออาหารบังคับ

มื้ออาหารบังคับ คือ มื้ออาหารที่โรงแรมต้องการชาร์จเพิ่มเข้าไปในค่าห้องปกติในลักษณะบังคับ ลูกค้าไม่สามารถที่จะเลือกออกได้หากเข้าพักในวันที่กำหนด มื้ออาหารบังคับที่ใช้กันบ่อยๆ ในโรงแรมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ก็ คือ Compulsory Christmas Eve Gala Dinner และCompulsory New Year Eve Gala Dinner

อย่างไรก็ตาม มื้ออาหารบังคับไม่จำเป็นต้องเป็นมื้อเย็นเสมอไป อาจเป็นเซ็ทขันโตก หรืออื่นๆ

มื้ออาหารนี้สามารถกำหนดเฉพาะเชื้อชาติได้ เช่น เฉพาะชาวจีน และอาจระบุจำนวนมื้อที่บังคับใน 1 ช่วงการเข้าพักได้เช่นกัน
 

การเข้าจัดการ

เมนู ข้อมูล → เรทราคา → ตั้งค่า เลือก เซอร์ชาร์จ  เลื่อนลงมาส่วน มื้ออาหารบังคับ

 

 

การเพิ่มมื้ออาหารบังคับ

กดที่ปุ่ม เพิ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป

 

 

 

 • ชื่อรายการ (จำเป็น)
  เช่น Compulsory Christmas Eve Gala Dinner (บังคับอาหารมื้อค่ำวันคริสมาสอีฟ)
   
 • จำนวนวัน (จำเป็น)
  จำนวนวันที่ต้องการบังคับ โดยปกติแล้วจะเป็น 1 แต่มีในบางกรณีที่โรงแรมอาจอยากระบุว่าถ้าเข้าพักในช่วง 5 วันนี้ มีมื้อบังคับ 3 วัน
 • ราคาผู้ใหญ่ (จำเป็น)
  ราคาต่อมื้อของผู้ใหญ่
   
 • ราคาเด็ก (จำเป็น)
  ราคาต่อมื้อของเด็ก
   
 • เริ่มต้น (จำเป็น)
  วันเริ่มต้นบังคับใช้ ในกรณีเป็น 1 วัน เช่น งานเลี้ยงอาหารค่ำวันคริสต์มาสอีฟ ให้ระบุวันเริ่มต้น และสิ้นสุดเป็นวันเดียวกัน
   
 • สิ้นสุด (จำเป็น)
  วันสิ้นสุดการบังคับใช้