02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

การเรียกชำระเงินผ่านอีเมล์

การเรียกชำระเงินนั้นสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ เช่น

 1. เป็นลูกค้าบริษัทฯ พาทเนอร์ หรือเอเจนท์ทัวร์ ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จองก่อนจ่ายทีหลัง
 2. ลูกค้าไม่สะดวกที่จะทำรายการเอง
 3. ราคาไม่เป็นไปตามเรทที่มี มีการต่อรองเฉพาะเป็นกรณีๆ ไป โรงแรมสามารถทำรายการจองโดยเลือกเรทใดเรทหนึ่ง แล้วใช้การแก้ไขราคาโดยไม่อิงเรทเพื่อให้ได้ราคาที่ต้องการ

 

การเรียกชำระเงินผ่านอีเมล์ จะมีขั้นตอนเกี่ยวข้อง 2 ขั้น คือ

 1. ทำรายการจอง
 2. ส่งอีเมล์เรียกชำระเงิน

ทำรายการจอง

ในที่นี้จะสมมุติว่าโรงแรมมีความคุ้นเคยกับการทำการจองแล้ว หากยังไม่ทราบสามารถศึกษาได้ที่หัวข้อ ปฏิทินการจอง → จองแบบเต็ม

ส่งอีเมล์เรียกชำระเงิน

เข้าไปที่รายการจองที่ต้องการ  → กดที่ปุ่ม อีเมล์เรียกชำระเงิน

 

 

ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลดังรูป

 

เมื่อกดปุ่ม ยืนยันและส่งเมล์ ระบบจะส่งเมล์ไปแจ้งลูกค้าดังรูป

 

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากส่งอีเมล์
 

 • สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็น รอชำระเงิน อัตโนมัติ
   

 • สีของรายการในปฎิทินจะเปลี่ยนเป็นไล่เฉดแดงส้ม เพื่อให้โรงแรมสังเกตุได้ง่าย เพราะรายการนี้หากลูกค้าไม่ชำระเข้ามาอาจจะต้องยกเลิก ไม่งั้นจะไปบล็อกให้ท่านอื่นไม่สามารถจองได้
   

 • รายการจะถูกนำไปแสดงใน เมนู บุ๊คกิ้ง → เลือกแท็บ รายการ
   

 

หากลูกค้าชำระเงินเข้ามาแล้ว

 • ผ่านเครดิตการ์ด หรือเคาน์เตอร์
  • ระบบจะยืนยัน และส่งโวเชอร์อัตโนมัติ
  • สถานะการเงินจะเปลี่ยนเป็นชำระแล้ว
  • รายการจะหายไปจากแท็บรอชำระเงิน
    
 • ผ่านการโอนเงิน