02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

เทมเพลตรายการ

โรงแรมสามารถสร้างเทมเพลตรายการไว้ก่อน เพื่อความสะดวกในการเพิ่มรายการในเอกสารต่างๆ โดยจะแบ่งรายการออกเป็นหมวดดังนี้

  1. อาหาร และเครื่องดื่ม
  2. มินิบาร์
  3. บริการเสริม
  4. ค่าเสียหาย
  5. อื่น ๆ

การเข้าจัดการ

เมนู บัญชี แท็บ เทมเพลตรายการ

 

หน้ารวมเทมเพลตรายการ

การใช้งาน

  • กรองรายการ − เลือกหมวดที่ต้องการแสดง หรือเลือกแสดงทั้งหมด
  • เพิ่มรายการ − คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม
  • แก้ไข − คลิกที่ไอคอน
  • คัดลอก − คลิกที่ไอคอน
  • ลบ − เลือกรายการที่ต้องการลบ → คลิกที่ปุ่ม ลบ เพื่อลบรายการที่เลือกไว้

 

หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขเทมเพลตรายการ