02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ทำความเข้าใจ “เช็คอิน/เช็คเอาท์” เบื้องต้น

ในแต่ละวันโรงแรมอาจจะต้องเตรียมข้อมูลสำหรับแขกที่จะเข้าพัก หรือจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เสียเวลาในการจัดเตรียมข้อมูล และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 

ระบบเช็คอิน/เช็คเอาท์ จะช่วยให้การทำงานดังกล่าวสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยระบบจะดึงข้อมูลการจองที่จะมีการเช็คอิน/เช็คเอาท์ รวมถึงห้องที่มีผู้เข้าพักในวันนั้นๆ มาแสดงอัตโนมัติ และจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

  1. เช็คอิน แสดงข้อมูลห้องที่จะมีแขกมาเข้าพักในวันนั้นๆ
  2. เช็คเอาท์ แสดงข้อมูลห้องที่จะมีแขกเช็คเอาท์ในวันนั้นๆ
  3. การทำความสะอาด แสดงข้อมูลห้องทั้งหมดที่เปิดใช้งานในระบบ

โดยห้องที่มีผู้เข้าพักอยู่ หรือรอเช็คเอาท์จะมีสถานะเป็น "ห้องสกปรก" โดยอัตโนมัติ

การเข้าใช้งาน

เมนู บุ๊คกิ้ง → เลือก เช็คอิน/เช็คเอาท์