02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

เข้าพักขั้นต่ำ

เข้าพักขั้นต่ำ หมายถึง จำนวนคืนอย่างน้อยที่ลูกค้าต้องจองหากวันเข้าพักไปตรงกับช่วงวันที่เรากำหนด ระบบจะล็อคไม่ให้ลูกค้าจองหากเลือกจำนวนคืนไม่ถึง (พร้อมแจ้งเหตุผล) 

ทั้งนี้ RoomScope อนุญาตให้โรงแรมสามารถกำหนดการเข้าพักขั้นต่ำได้หลายรูปแบบ และหลายระดับเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการ ตามรายละเอียดดังรูป

 

ระดับซีซั่น

แบ่งออกเป็น 2 แบบ

 1. เข้าพักขั้นต่ำตามประเภทวัน
  ตั้งค่าได้ในข้อมูลของแต่ละซีซั่น

  ทั้งนี้โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะกำหนดการเข้าพักขั้นต่ำเฉพาะวันหยุดยาว การกำหนดเข้าพักขั้นต่ำของวันประเภทอื่นๆ อาจจะเฉพาะ Peak Season จริงๆ เท่านั้น
   
 2. เข้าพักขั้นต่ำตามช่วงเวลา
  ในกรณีที่มีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราอยากจะกำหนดให้ลูกค้าต้องจองอย่างน้อย xx คืน ไม่ว่าจะจองเรทประเภทไหน แต่วันนั้นไม่ตรงกับวันประเภทไหนเลย เช่น วันคริสมาส วันปีใหม่จีน เทศกาลผีตาโขน สามารถกำหนดได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

  กดปุ่ม เพิ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป ทั้งนี้ช่วงเวลาจะต้องอยู่ในซีซั่นนั้นๆ


ระดับประเภทเรท

นอกจากประเภทเรทจะสืบทอดข้อกำหนดเข้าพักขั้นต่ำของซีซั่นที่ตรงกับวันเข้าพักแล้ว ตัวของประเภทเรทเองยังสามารถกำหนดเพิ่มได้อีก 2 แบบ

 1. เข้าพักขั้นต่ำของประเภทเรท
  ตั้งค่าได้ในข้อมูลของแต่ละประเภทเรท

  การตั้งค่าส่วนนี้จะไม่มีแยกตามประเภทวันเพราะมีในระดับซีซั่นแล้ว และเหมาะกับการสร้างเรทที่เป็นโปรโมชั่น เช่น เรทราคาพิเศษต้องเข้าพักขั้นต่ำ 2 คืนเป็นต้น
   
   

   

   
 2. เข้าพักขั้นต่ำตามช่วงเวลา
  เช่นเดียวกับการกำหนดค่าในส่วนของซีซั่น เพียงแต่การตั้งค่านี้จะมีผลเฉพาะถ้าลูกค้าจองประเภทเรทนี้เท่านั้น