02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ปิดใช้งาน

หากยังไม่ได้เรียนรู้การเลือกห้องและวันในปฏิทิน ขอแนะนำให้ดูรายละเอียดหน้า การเลือกห้องและวัน 

 

การปิดใช้งาน จริงๆแล้วมีลักษณะคล้ายจองด่วนมาก แต่ทั้งสองประเภทนี้มีขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกัน การจองด่วนนั้นเพื่อบอกว่ามีการจองจริง จะมีการเข้าพัก แต่การปิดใช้งานจะมีความหมายว่าห้องนั้นไม่ว่างให้เข้าพัก ถึงแม้สุดท้ายคือห้องไม่ว่างเหมือนกัน แต่จะมีนัยในการสรุปรายงานที่แตกต่างกัน

 


 

เพิ่มใหม่

เลือกห้องและวันที่ต้องการจอง → คลิก ปิดใช้งาน

 

ตัวอย่าง เข้าพัก 19-21 ต.ค. ห้อง 001

 

ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล

 

เมื่อกดบันทึก ระบบจะนำรายการมาแสดงในปฏิทินดังรูป

 

VDO - ตัวอย่างการเพิ่มรายการปิดใช้งาน

 

 

 

แก้ไข/ยกเลิก

นำเมาส์ไปชี้ที่รายการ หน้าต่าง pop-up จะแสดงข้อมูลและแอ็คชั่นที่ทำได้ดังรูป กดปุ่ม แก้ไข ยกเลิก ตามความต้องการ

 

VDO - ตัวอย่างแก้ไขรายละเอียด

 

 

VDO - ตัวอย่างการยกเลิกการปิดใช้งาน