02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

จองด่วน

หากยังไม่ได้เรียนรู้การเลือกห้อง และวันในปฏิทิน ขอแนะนำให้ดูรายละเอียดหน้า การเลือกห้อง และวัน 

 

จองด่วนเป็นประเภทการจองที่เรียกได้ว่าพื้นฐานที่สุด จุดประสงค์เพื่อความรวดเร็วในการลงบุ๊คกรณีเร่งรีบ (แล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นแบบเต็มอีกที) หรือไม่มีข้อมูลมากนัก ในหัวข้อนี้โรงแรมจะได้เรียนรู้การจัดการการจองด่วน

 


 

เพิ่มใหม่

เลือกห้อง และวันที่ต้องการจอง → เลือกเมนู จองด่วน

 

ตัวอย่าง เข้าพัก 10-11 ต.ค. ห้อง 003 และห้อง 004

 

ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล

 

เมื่อกดบันทึก ระบบจะนำรายการมาแสดงในปฏิทินดังรูป

 

VDO - ตัวอย่างจองด่วน

 

 

แก้ไข/ยกเลิก

นำเมาส์ไปชี้ที่รายการจอง หน้าต่าง pop-up จะแสดงข้อมูล และแอ็คชั่นที่ทำได้ดังรูป กดที่ แก้ไข หรือ ยกเลิก ตามความต้องการ

 

 

VDO - ตัวอย่างแก้ไขโดยเพิ่มวันจอง

 

 

 

VDO - ตัวอย่างยกเลิกจองด่วน

 

 

 

จอง (เปลี่ยนให้เป็นรายการจองแบบเต็ม)

การจองด่วนสามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นรายการจองแบบเต็มได้โดยไม่ต้องทำการยกเลิกแล้วเพิ่มใหม่ วิธีนี้จะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผู้อื่นเข้ามาจองแทรกในช่วงเวลาที่เรากำลังกรอกข้อมูล

นำเมาส์ไปชี้ที่รายการจอง → ใน pop-up กดปุ่มจอง จอง ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลเช่นเดียวกับการจองแบบเต็ม

 

VDO - เปลี่ยนเป็นรายการจองเแบบเต็ม