02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ย้ายห้อง เลื่อน-เพิ่ม-ลด วันเข้าพัก

ปฏิทินการจองของเราถูกออกแบบมาให้ทำทุกอย่างได้แค่ ลาก ... แล้ว ... วาง โดยระบบจะสรุปการเปลี่ยนแปลงให้ทราบก่อนยืนยันเพื่อให้คุณไม่พลาด

 

การจองและการเปลี่ยนแปลงโดยลูกค้าที่รอชำระเงินจะไม่สามารถย้ายข้ามประเภทห้องหรือเปลี่ยนวันเข้าพักได้

 

ย้ายห้อง

คลิกที่รายการจอง และลากไปยังวัน และห้องที่ต้องการ หากต้องการย้ายทั้งกรุ๊ปให้กดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ดค้างไว้ในขณะที่ลากย้าย  (ในมือถือไม่สามารถทำได้) หากการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบกับราคา ระบบจะสรุปการเปลี่ยนแปลงให้ทราบเพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบก่อนยืนยัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเช่น ราคา เรท เงื่อนไข ก็สามารถทำได้โดยกดแก้ไขก่อนยืนยัน

 

VDO - ตัวอย่างการย้ายห้องในปฏิทิน

 

 

เลื่อนวันเข้าพัก

การเลื่อนวันเพียงแค่ลากวางเหมือนการย้ายห้อง หากการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบกับราคาระบบจะสรุปการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบก่อนยืนยันเช่นกัน

 

VDO - ตัวอย่างการเลื่อนวันเข้าพักในปฏิทิน

 

 

เพิ่ม/ลดวันเข้าพักรายห้องหรือทั้งกรุ๊ป

เมื่อนำเมาส์ไปชี้ในแถบการจองจะมีลูกศรเลื่อนซ้าย-ขวา คลิกแล้วลากเพื่อเพิ่ม หรือลดวันเข้าพัก (ในมือถือให้แตะที่รายการจองแล้วเลื่อนนิ้วไปลากลูกศร) หากต้องการเลื่อนทุกรายการของกรุ๊ปนั้นๆ ให้กด shift บนคีย์บอร์ดค้างไว้ในขณะที่เลื่อน (ในมือถือไม่สามารถทำได้)

 

 

VDO - ตัวอย่างการเพิ่ม/ลด วันเข้าพัก

 

 

 

VDO - ตัวอย่างการเพิ่ม/ลด วันเข้าพักทั้งกรุ๊ป