02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

แท็บรายการ

แท็บรายการ เป็นหน้ารวม รายการจองที่รอจัดการทั้งหมด โดยจะแสดงสถานะของแต่ละรายการโดยละเอียด ข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 • โดยลูกค้า รายการที่เกิดจากการกระทำของลูกค้า
 • โดยโรงแรม รายการที่เกิดจากการกระทำของโรงแรม

การกรองข้อมูล

ตัวกรองข้อมูลออกแบบมาเพื่อกรุ๊ปรายการที่มีการจัดการคล้ายๆ กัน เพื่อความสะดวกในการจัดการงานเป็นอย่างๆ ไป

 

 • ไม่รวมที่ยืนยันอัตโนมัติ
  ไม่รวมรายการที่มีการชำระผ่าน Credit Card/PayPal เพราะรายการเหล่านี้ระบบจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้ว โรงแรมอาจไม่จำเป็นต้องเช็คอะไรเลยก็ได้
   
 • เฉพาะที่ยืนยันอัตโนมัติ
  แสดงเฉพาะรายการที่มีการชำระผ่าน Credit Card/PayPal เพื่อให้ง่ายในการเลือกตรวจสอบ
   
 • เฉพาะที่แจ้งโอนเงินมาแล้ว
  แสดงเฉพาะรายการที่มีการแจ้งโอนเงินผ่านระบบแล้ว สะดวกในการเลือกยืนยันและตรวจสอบยอดในบัญชี
   
 • เฉพาะที่เลยกำหนดชำระ
  แสดงเฉพาะรายการที่มีการเลือกชำระแบบ Bank Transfer/Counter ที่หมดเวลาล็อคแล้ว โรงแรมสามารถเลือกที่จะรอต่อ (ถ้าห้องยังว่าง) หรือ ยกเลิกได้  

สถานะและการจัดการ

ในแต่ละรายการจะมีปุ่ม จัดการ ซึ่งเมื่อกดแล้วจะแสดงเมนูที่สอดคล้องกับสถานะของรายการนั้นๆ ยกเว้นรายการจองหรือรายการเปลี่ยนแปลงที่ยืนยันอัตโนมัติ (Credit Card/PayPal) จะไม่มีปุ่มจัดการ

ตัวอย่างสถานะของรายการ

ตัวอย่างเมนูสำหรับจัดการที่สอดคล้องกับสถานะ

 • ชำระแล้ว รอตรวจสอบ
   

 • โอนแล้วรอยืนยัน
   

 • รอชำระเงิน เลยกำหนดชำระ ห้องยังว่าง
   

 • เลยกำหนดชำระ ห้องเต็ม