02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

จองแบบเต็ม

หากยังไม่ได้เรียนรู้การเลือกห้อง และวันในปฏิทิน ขอแนะนำให้ดูรายละเอียดหน้า การเลือกห้องและวัน
ในหัวข้อนี้จะแนะนำเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปฎิทินเท่านั้น แอ็คชั่นอื่นๆ ของรายการจองสามารถดูได้ในหัวข้อการจัดการการจอง

 

การจองแบบเต็ม เป็นการจองที่สามารถลงข้อมูลได้ครบถ้วนทุกอย่าง ทั้งข้อมูลผู้สั่ง ผู้เข้าพัก เรทราคาที่ใช้ การชำระเงิน รวมทั้งยังสามารถ แก้ไขราคา ส่งโวเชอร์ และทำแอ็คชั่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองได้อย่างครบถ้วนที่สุด

และเพราะว่าการจองแบบเต็มจะต้องเลือกราคา เพราะฉะนั้นโรงแรมจะต้องมีเรทราคาที่เปิดใช้งานในช่วงที่จองอย่างน้อย 1 เรท

 


 

เพิ่มใหม่

เลือกห้องและวันที่ต้องการจอง → เลือก จอง

 

ตัวอย่าง เข้าพัก  2-3 ต.ค. ห้อง 001

 

การเพิ่มการจองจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนต่อเนื่องกัน คือ

  1. กรอกข้อมูลผู้จอง
  2. เลือกประเภทเรทและจำนวนผู้เข้าพักสูงสุด สามารถแก้ไขเรทรายวัน หรือ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกได้ในขั้นตอนนี้ รวมถึงการเพิ่มบริการเสริมและรายการเสริมด้วย
  3. กรอกข้อมูลผู้เข้าพัก

 

ขั้นตอนแรก กรอกข้อมูลผู้จอง

 

เลือกปรเภทเรทและจำนวนผู้เข้าพักสูงสุด

 


แก้ไขเรทและเงื่อนไข เพิ่มบริการเสริม หรือ รายการเสริม

 

ขั้นตอนถัดไป กรอกข้อมูลผู้เข้าพัก

 

เมื่อกดบันทึก ระบบจะนำรายการมาแสดงในปฏิทินดังรูป

 

VDO - ตัวอย่างการจองแบบเต็ม

 

 

เพิ่มเข้าไปในรายการจองที่มีอยู่แล้ว

ใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มห้องเข้าไปในรายการที่มีอยู่แล้วเพื่อรวมให้เป็นบุ๊คกิ้งเดียว สำหรับลูกค้ากรุ๊ปเดียวกัน สะดวกในการจัดการ

เลือกห้องและวันที่ต้องการเพิ่มเข้า → คลิก จอง เลือก → เพิ่มเข้ารายการที่มีอยู่

 

ดูวิธีการจองเต็ม >> https://www.youtube.com/watch?v=1RfKzehI9zI