02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ลืมรหัสผ่าน

โรงแรมสามารถขอรีเซ็ตรหัสผ่านได้โดยคลิกที่ลิงค์ ลืมรหัสผ่าน ที่อยู่ในหน้าเข้าระบบ
 

คลิกลิงค์ดังรูป

กรอกอีเมล์ เช็คความปลอดภัย แล้วกดรีเซ็ท

 

RoomScope จะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์นี้ ในอีเมล์จะมีลิงค์ให้คลิกเพื่อเข้าไปกำหนดรหัสผ่านใหม่ ลิงค์นี้จะมีวันหมดอายุตามที่ระบุในอีเมล์

เมื่อเสร็จแล้วให้ใช้ข้อมูลอีเมล์ และรหัสผ่านใหม่นี้เข้าระบบอีกครั้ง