02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ใบแจ้งหนี้ ระบบโรงแรม RoomScope

การเข้าจัดการ

ใช้เมนู บัญชี แท็บ ใบแจ้งหนี้

 

หน้ารวมรายการ

 

การเพิ่มใบแจ้งหนี้

สามารถทำได้ 3 วิธี

  1. เพิ่มจากหน้ารวมโดยการคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม
     

  2. เพิ่มจากใบเสนอราคา โดยการคลิกที่ปุ่ม จัดการ ออกใบแจ้งหนี้ ระบบจะนำข้อมูลของใบเสนอราคามากรอกให้อัตโนมัติ
     

  3. เพิ่มจากรายการจองโดยการคลิกปุ่ม ออกใบแจ้งหนี้ ในหน้ารายละเอียดบุ๊คกิ้ง ระบบจะนำข้อมูลการจองมากรอกให้อัตโนมัติ
     

 

เมื่อกดเพิ่ม หรือออกใบแจ้งหนี้ระบบจะแสดงข้อมูลให้ส ามารถปรับแต่งได้ทุกส่วน

เมื่อกดบันทึก ระบบจะนำรายการใหม่นี้ไปแสดงในรายการพร้อมให้ดาวน์โหลดไปใช้งาน (PDF)