02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ชื่อ, ที่อยู่สำหรับออกบิล และภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับโรงแรมที่ต้องการออกเอกสารทางบัญชีจากระบบของ RoomScope สามารถกำหนดชื่อ, ที่อยู่ และภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ไทย/อังกฤษ) ระบบจะนำไปกรอกให้อัตโนมัติในขั้นตอนการออกเอกสาร อย่างไรก็ตามยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้อิสระในเอกสารแต่ละใบ

การเข้าจัดการ

ใช้เมนู ข้อมูล → เลือก โรงแรม เลือกแท็บ ข้อมูลการออกบิล