02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

โปรโมชั่นฟรีไนท์

ฟรีไนท์ เป็นโปรโมชั่นที่ใช้รูปแบบการแถมจำนวนคืนให้ฟรีตามเงื่อนไขจำนวนวันที่เข้าพัก เช่น พัก 5 คืนแถม 1 คืน หรือ อาจจะพูดอีกแบบว่าเป็นโปรโมชั่น อยู่ 6 จ่าย 5 ก็ได้ (เราจะใช้รูปแบบนี้) ในคืนที่ฟรีโรงแรมสามารถเลือกที่จะให้ฟรีเฉพาะค่าห้องแต่ชาร์จค่าอาหารเช้าและเตียงเสริมก็ทำได้

โปรโมชั่นแบบนี้เป็นโปรโมชั่นอีกแบบที่โรงแรมนิยมจัดโดยเฉพาะในช่วงโลว์ซีซั่น แต่เนื่องจากวิธีการกำหนดค่านั้นแตกต่างกับโปรโมชั่นอื่นๆ โดยสิ้นเชิง RoomScope จึงต้องแยกเนื้อหาออกมาเพื่อให้ไม่ให้เข้าใจสับสน

ทำความเข้าใจเบื้องต้น

 

ความสัมพันธ์ของฟรีไนท์กับประเภทเรท

 

จากภาพข้างต้นจะเห็นว่า ฟรีไนท์ กับ ประเภทเรท ไม่ได้อยู่ภายใต้กันและกันแต่เป็นความสัมพันธ์แบบจับคู่ วิธีนี้ทำให้สามารถสร้างฟรีไนท์ขึ้นมา 1 แบบแล้วนำไปใช้กับประเภทเรทไหนก็ได้โดยไม่ต้องทำขึ้นใหม่ทุกๆ อัน ทำให้การกำหนดค่าเป็นศูนย์กลางที่สุด

โดยพื้นฐานแล้วการจัดโปรโมชั่นฟรีไนท์จะใช้ 2 ขั้นตอน

 1. สร้างโปรโมชั่นฟรีไนท์
 2. เลือกประเภทเรทที่ต้องการใช้ฟรีไนท์

สร้างโปรโมชั่นฟรีไนท์

เมนู ข้อมูลเรทราคา → เลือกแท็บ ฟรีไนท์ ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูป

 

 

 

กดที่ปุ่มเพิ่ม เพิ่ม ระบบจะแสดงฟอร์มให้กรอกข้อมูล

 

 • เริ่มต้น/สิ้นสุด (จำเป็น)
  ต้องการให้สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาใด ทั้งนี้การที่ฟรีไนท์นี้จะใช้งานได้ยังต้องดูว่าประเภทเรทที่เชื่อมกันนั้นใช้ได้ด้วยเงื่อนไขใดบ้าง
   
 • ข้อเสนอ (จำเป็น)
  ข้อเสนอนี้ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบเดียว อาจจะมีไปเรื่อยๆ ตามต้องการ เมื่อลูกค้าจอง ระบบจะเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเอง (ราคาต่ำที่สุด)
   
  ส่วนน้อยมากในบางกรณีที่ข้อเสนอ อยู่ 3 จ่าย 2 อาจคิดราคามาแล้วไม่เท่ากับ อยู่ 6 จ่าย 4 นั่นเป็นเพราะการลดแบบแรกจะฟรีคืนที่ 3 และ 6 ส่วนแบบที่สองจะฟรี คืนที่ 5 และ 6 หากแต่ละวันราคาไม่เท่ากัน ราคารวมจะไม่เท่ากันเช่นกัน
   

   
 •  รายละเอียด (เว้นว่างได้)
  สิทธิพิเศษหรือเงื่อนไขสำหรับข้อเสนอฟรีไนท์นี้ เช่น ฟรีสปา, ฟรี WiFi ควรใส่ไว้เป็นข้อๆ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน
   
 •  ฟรีสูงสุด (เว้นว่างได้)
  จำนวนคืนสูงสุดที่ฟรีต่อ 1 การจอง 
   
 • อาหารเช้าในคืนที่ฟรี (เว้นว่างได้)
  ใส่ค่านี้หากโรงแรมคิดค่าอาหารเช้าในคืนที่ฟรี
   
 • ค่าเตียงเสริมในคืนที่ฟรี (เว้นว่างได้)
  ใส่ค่านี้หากโรงแรมคิดค่าเตียงเสริมในคืนที่ฟรี

เลือกประเภทเรทที่ต้องการใช้ฟรีไนท์

หลังจากที่เราเพิ่มฟรีไนท์เข้าไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องจับคู่กับประเภทเรท การจับคู่นี้จะเป็นการเข้าไปกำหนดประเภทเรทแต่ละประเภทไป ไม่สามารถทำหลายประเภทเรทได้ในทีเดียว การเข้าจัดการให้เข้าไปแท็บ ประเภทเรท ดังรูป

 

 

 

กดที่ปุ่ม จัดการ ระบบจะแสดงรายการฟรีไนท์ที่มีอยู่ในระบบ (ที่เปิดใช้งานอยู่) มาให้เลือก

 

 

เมื่อกดบันทึก การทำโปรโมชั่นฟรีไนท์สำหรับประเภทเรทนี้ก็เสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ทันที