02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ทำความเข้าใจ “เรทราคา” เบื้องต้น

เพราะว่าแต่ละโรงแรมมีความต้องที่ไม่เหมือนกัน RoomScope จึงออกแบบระบบเรทราคา โปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ ให้ครอบคลุมความต้องการมากที่สุด และด้วยความหลากหลายของเงื่อนไขต่างๆ นี่เอง อาจทำให้โรงแรมรู้สึกสับสนบ้างในการใช้งานครั้งแรก แต่เมื่อทำความเข้าใจแล้วจะพบว่า การจัดการเรทในระบบของเรานั้นง่ายและครบถ้วนกว่าที่คิด

โครงสร้างระบบเรท


ระบบเรทราคาของ RoomScope

 

ความหมายของแต่ละค่า

 • กลุ่มซีซั่น (Season Group)
  ใช้เป็นตัวคลุมซีซั่นต่างๆ ที่อยู่ในปีปฎิทินของเรทราคาเดียวกัน (อาจจะมองเป็น Contract Rate ของปีเดียวกันก็ได้) เพื่อให้ง่ายในการอ้างอิง และกรอกเรทราคา เช่น
   
  • หากโรงแรมออก Contract Rate เป็นปีต่อปี และแต่ละปีก็อาจจะมีราคาเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เราอาจระบุกลุ่มซีซั่นเป็น
    
   • กลุ่มแรก Season 2022-2023 สำหรับช่วงเวลา 1 พ.ย. 22 - 31 ต.ค. 23
   • กลุ่มถัดไปเป็น Season 2023-2024 สำหรับช่วงเวลา 1 พ.ย. 23 - 31 ต.ค. 24
     
  • หากราคาไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง เราอาจสร้างกลุ่มซีซั่นที่ยาวต่อเนื่องเป็นหลายๆ ปีไปเลยก็ได้เพื่อให้ไม่ต้องกรอกเรทราคาหลายครั้ง เช่น Season 2022-2025
    
 • ซีซั่น (Season)
  กลุ่มของช่วงเวลาที่ใช้เงื่อนไขเดียวกัน เช่น เรทราคา นโยบายการยกเลิก หรือการเข้าพักขั้นต่ำ โดยทั่วไปแล้วจะนิยมตั้งเป็น High, Low, Peak หรือ Normal

  แต่ละซีซั่นจะไม่สามารถมีช่วงเวลาที่ซ้อนทับกันได้
   
 • ประเภทเรท (Rate Type)
  ประเภทเรท คือ กลุ่มของเรทราคาที่ถูกกำกับโดยนโยบายและเงื่อนไข อาจจะเป็นเรทโดยทั่วไปของโรงแรม เช่น เรทปกติ เรทเอเจนท์ หรืออาจจะเป็นโปรโมชั่น เช่น จองล่วงหน้าลด 15%, Hot Deal ซึ่งแต่ละประเภทก็สามารถกำหนดเงื่อนไขได้อย่างอิสระ
   
 • เซอร์ชาร์จ (Surcharge)
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
   
  • เซอร์ชาร์จรายวัน
   ใช้ในกรณีที่โรงแรมอาจต้องการอัพค่าห้องทุกห้องทุกประเภทเรท ในวันพิเศษที่มีการเข้าพักหนาแน่นอยู่แล้ว เช่น เทศกาลดนตรี หรือลอยกระทง เป็นต้น
    
  • เซอร์ชาร์จดินเนอร์
   ใช้ในช่วงหรือวันที่โรงแรมมีการจัดดินเนอร์และบังคับให้ลูกค้าต้องซื้อเท่านั้น เช่น คริสต์มาส ปีใหม่ ค่านี้สามารถกำหนดเฉพาะเชื้อชาติได้
    
 • เรทราคา (Rate)
  ราคาของแต่ละประเภทเรทตาม ซีซั่น ประเภทวัน ประเภทห้อง จำนวนผู้เข้าพัก

การสืบทอดเงื่อนไขระหว่างซีซั่นกับประเภทเรท

มีข้อมูลอยู่ 2 ประเภทที่สามารถสืบทอดกันได้ระหว่าง 2 กลุ่มนี้ คือ

 1. นโยบายการยกเลิก
  โรงแรมสามารถกำหนดนโยบายการยกเลิกในระดับซีซั่นได้ เช่น High ห้ามยกเลิก หรือNormal น้อยกว่า 3 วันชาร์จ 1 คืน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ค่านี้สามารถกำหนดในระดับประเภทเรทได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น
   
  • หากประเภทเรทมีนโยบาย
   ระบบจะยึดนโยบายของประเภทเรทนั้น โดยไม่สนใจนโยบายของซีซั่น
    
  • หากประเภทเรทไม่มีนโยบาย
   ระบบจะยึดนโยบายของซีซั่นที่ตรงกับช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้าพัก ในกรณีลูกค้าเข้าพักคร่อมซีซั่น คิดจากวันเช็คอินเป็นหลัก
    
  • หากไม่มีนโยบายทั้งคู่
   ระบบจะแจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกต้องติดต่อโรงแรมโดยตรงและพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
    
 2.  นโยบายการเข้าพักขั้นต่ำ
  นอกจากโรงแรมจะสามารถกำหนดการเข้าพักขั้นต่ำสำหรับ วันธรรมดา วันสุดสัปดาห์ วันหยุดยาว ได้แล้ว ยังสามารถกำหนดเป็นช่วงเวลาได้ด้วย เช่น 24 ธ.ค. - 14 ม.ค. ต้องเข้าพักขั้นต่ำ 2 คืน โดยค่านี้สามารถกำหนดในระดับประเภทเรทเช่นเดียวกัน แต่ไม่เหมือนนโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก ระบบจำนำค่าของทั้ง 2 ระดับมารวมกัน

ดูวิธีการทำเรทราคา >> https://www.youtube.com/watch?v=10z-FCvKX9g&t