02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)
เนื้อหาในหน้านี้ไม่พร้อมใช้งาน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลในปัจจุบัน คุณอาจเข้ามาโดยบังเอิญ

สถานะการเช็คอิน/เช็คเอาท์

สถานะแบบง่ายๆ นี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าห้องไหนมีการเช็คอินแล้ว และห้องไหนมีการเช็คเอาท์แล้ว เพื่อให้ จนท. ที่เกี่ยวของดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น แม่บ้านดูห้องไหนเช็คเอาท์แล้ว ฟร้อนท์ตรวจสอบว่าลูกค้าเช็คอินครบแล้วหรือไม่

การเข้าใช้งาน

เลือกเมนู บุ๊คกิ้ง ในแท็บปฏิทินเลือก → รายวัน

 

 

ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปเช็คอินเช็คเอาท์ของวันที่เลือก

 

ปฏิทินจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งภายใต้วันเดียวกัน

  • ฝั่งด้านซ้ายมือจะเป็นห้องที่มีกำหนดเช็คเอาท์
  • ฝั่งด้านขวามือจะเป็นห้องที่มีกำหนดเช็คอิน

 

ไอคอนสถานะการเข้าพัก

  •  ยังไม่มีการกำหนดสถานะ
  •  เช็คเอาท์แล้ว
  •  เช็คอินแล้ว

 

เปลี่ยนสถานะ  

นำเมาส์ไปชี้รายการจองที่ต้องการกำหนดสถานะ จะมี Popup ขึ้นมาดังรูป เมื่อกดปุ่ม สถานะจะเปลี่ยนไปตามที่ระบุ รวมถึงข้อมูลสรุปด้านบนของปฏิทินก็จะเปลี่ยนสะท้อนข้อมูลใหม่ด้วยเช่นกัน

 

ฝั่งจะเช็คอินจะมีปุ่มให้กำหนดสถานะว่าเช็คอินแล้ว

 

ฝั่งจะเช็คเอาท์จะมีปุ่มให้เลือกสถานะว่าเช็คเอาท์แล้ว

 

หากเป็นกรุ๊ป

ระบบจะแสดงอ๊อปชั่นให้เลือกว่าจะกำหนดสถานะทั้งกรุ๊ปที่เช็คอินหรือเช็คเอาท์วันเดียวกันด้วยหรือไม่

 

 

 

VDO ตัวอย่างการใช้งาน

 

 

 

หมายเหตุควรรู้

  • การจองห้องแบบ ปิดใช้งาน และ ล็อคชั่วคราว จะไม่สามารถกำหนดสถานะการเข้าพักได้ เนื่องจากไม่ใช่รายการจองจริง และจะไม่ถูกรวมในสรุปด้านบนของปฏิทิน
  • หากมีกำหนดเช็คอินแต่ยังไม่ได้กำหนดเช็คเอาท์ในรายการเข้าพักก่อนหน้านี้ ระบบจะกำหนดให้โดยอัตโนมัติ